Animasjonsvideo for bedriftHvorfor animasjon?

Nå er det helt offisielt animasjonsvideo for bedrift øker dine salg!

By 25/10/2017 No Comments

Ekte data som beviser betydningen av animasjonsvideo for bedrift

Siden Youtube lastet opp sin første video i 2005, har video som kommunikasjonsform på nettet bare gått til værs. Ifølge direktør for Youtube Susan Wojcicki, ble det daglig sett 1.5 milliarder timer med videoer på deres plattform i 2016, og i 2017 er det registrert 1.5 milliarder påloggede brukere hver måned. Mobilappen Snapchat (som til andel består av videoer) har i snitt 158 millioner brukere hver dag. 

Twitter informerer oss om at 82% av brukerne deres ser på videoer, i tillegg til at 90% av alle videovisninger på deres plattform gjøres på mobiltelefoner. Dette er kun noen få av de mange videoplattformer som har hatt en enorm vekst over de siste årene, slik at det ikke skulle være noen tvil om hvor viktig video har blitt både for underholdning og for formidling av informasjon.

HVORFOR LESE DETTE?

Dette gir deg bedre forståelse av hvorfor der er viktig å investere i en animasjonsvideo

HVEM ER DETTE LAGET FOR?

For de som fortsatt ikke er 100% sikker at animasjonsvideo er noe for dem

Hvorfor fungerer animasjonsvideo

for bedrift?

Dagens mediebilde er annerledes enn før, og nettbrukere har mye mer kontroll over hva de ser og leser. I tillegg kan man nærmest finne hvilken som helst informasjon, bare ved noen tastetrykk. Våre hjerner har en enorm kapasitet for visuell informasjon, og det vi ser i bilder og bevegende elementer tas inn raskere og huskes bedre enn kun å høre eller lese informasjon. Dette potensialet kan vi utnytte med svært gode resultater.

Noen fordeler ved bruk av animasjonsvideo er:

– En effektiv kommunikasjonsform. Animasjoner gir seeren mye informasjon på kort tid, på en lett fordøyelig, underholdende og oversiktlig måte.

– Videoer holder oppmerksomheten. Å lese krever en viss innsats fra den som leser en tekst, da han eller hun stadig må innhente fokuset for ikke å ‘vandre’ til andre ting i omgivelsene. Videoer snur dette på hodet, da mottakerens oppmerksomhet automatisk ledes til informasjonen i stedet for fra den. En engasjerende video krever lite innsats fra den som ser på den.

– De utnytter narrativet. Mennesker liker narrativer, da dette er en måte å lære informasjon på som vi har brukt helt siden steinalderen. Vi liker å høre på fortellere, og når hendelser beskrives i form av en historie i en animasjonsvideo, er de både enkle å forstå og enkle å huske.

– Vi er visuelle dyr. Store deler av hjernen vår er tilknyttet det visuelle, og når informasjon mottas i form av bilder og bevegende former, blir den husket. Synssystemet vårt kan motta veldig mye informasjon på svært kort tid. Dermed kan en visuell presentasjon av en bedrift eller et produkt både være kortere og huskes bedre.

Animasjonsvideo for bedrift presentasjon

Bred forskning på effekten av animasjonsvideo

Studier på hvordan animasjonsvideo øker salg

Hva som faktisk øker kjøpefrekvensen for presentasjonen av et produkt, er selvsagt av stor interesse for alle som har et digitalt aspekt ved sitt virke. Derfor finnes det veldig mye forskning på dette, og ofte vil bedrifter selv teste ulike presentasjonsformater for sine produkter. Det er overveldende bevis for at kjøpefrekvensen økes ved bruk av animasjonsvideo, både når den er en del av en presentasjon, eller når presentasjonen kun består av en video.

Giganten Facebook har lagt en del ressurser i denne type forskning, og satser stort på videoer som en virkningsfull markedsføringsmetode for sine annonsører. I 2015 engasjerte Facebook et medieselskap (Nielsen) til en større studie som skulle samle og analysere data om kunders responser på markedsføring med video, sammenlignet med annonsetyper uten video. Resultatene ble målt i form av merkevarebevissthet, om brukere husket annonsen, og om de vurderte eller besluttet å kjøpe produktene.

Her ble det vist markante fordeler ved bruk av videoer, og annonser hadde til og med positiv innvirkning selv om de kun ble sett i få sekunder, slik at det er nokså tydelig at videoer generelt og animasjonsvideo øker salg.

Bestill en animasjonsvideo for deres bedrift her

Kilder:

Susan Wojcicki, VidCon Keynote 2017 (video): https://www.youtube.com/watch?v=BnQRzI-OyUc

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1564408/000119312517029199/d270216ds1.htm

https://blog.twitter.com/marketing/en_us/a/2015/new-research-twitter-users-love-to-watch-discover-and-engage-with-video.html

http://www.switchvideo.com/case-study-rypple/

https://www.facebook.com/business/news/value-of-video