Kjøpsbetingelser for Animasjonlandslaget.no

Ved eventuelle feil i f.eks. oppgitt pris og leveringstid forbeholder vi oss retten til å korrigere dette senere. Ved bestilling og kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser og vilkår.


Generelt

Animasjonlandslaget eies og drives av ICM AS, ORG NR 995 372 304 MVA

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.animasjonlandslaget.no til sluttbrukere.

Kjøps og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no

Kunden godkjenner:
* Antall produksjons-dager er veiledende og kan variere. Tidsrammen er påvirket av kundens egen responstid og kompleksiteten i prosjektet samt oppdragstakers ordrereserve. For bestillinger på mer enn en (1) video kan prosjektet tidslinje og leveringsdatoer påvirkes og må diskutert mellom begge parter.

** Ubegrenset runde med revisjoner innen rimelige grunner. Flere enn 10 (ti) revisjoner så kan leverandøren fakture ekstra arbeid per time. (490kr eks mva)

*** Videoanimasjoner som overstiger det maksimale antallet sekunder faktureres 2.500 kroner per ekstra begynte 10 (ti) sekunder.

Definisjon av parter
Selger er: ICM AS , Akershusstranda 35, 0150, Oslo og blir i det følgende benevnt Animasjonlandslaget, vi eller oss.
Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Forbehold
Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 08.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.

Opplysninger gitt på våre hjemmesider

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Betaling
Betaling Animasjonlandslaget begynner ikke noe arbeid før kunden kan vise kvittering eller betalingen er registrert i vår bank balanse. Våre «Sølv» og «Gull» krever 50% betaling av den totale pakkeprisen før oppstart. Bonspakken krever 100% betaling av den totale pakkeprisen og eventuelle tillegg før oppstart. De tidsrammene for leveranse som er gitt for de forskjellige produkt pakkene er kun omtrentlige anslag, vi forplikter oss til ikke å kompensere kunden hvis denne tidsrammen ikke treffer i henhold til produktbeskrivelsen. Den grunnleggende forutsetning for å oppnå fastsatte tid anslag er at kunden vil komme tilbake med tilbakemelding / revisjon innen 24 timer etter leveranse på bronse og sølv pakkene og 12 timer ved en kombinasjon av «ekspresslevering» samt alle bestillinger av gull pakken. Hvis kunden ikke svarer, eller tar kontakt på tilbakemeldinger til oss innen 10 dager anses bestillingen / ordre som fullført og fakturaen blir utstedt. Den endelige betalingen, kan du gjennomføretil vår bankkonto via bankoverføring eller med kredittkort sikkert gjennom Paypal. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Tilleggskost for ekstra lang video «Ekstra 10 sek» pakke faktureres (14 dager forfall) når voice over er godkjent av kunden alternativt når animasjonsvideonstotal lengde er bestemt. Alle tilleggsprodukter (gjellder ikke våre videopakker) faktureres 100% ved prosjekt oppstart.

Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
Animasjonlandslaget følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.
Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16
Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.
Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

Reklamasjon
Gjelder for privatpersoner:
Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.
Gjelder for bedrifter: Ingen reklamasjonsrett.

Kundens Plikter/Garanti
Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og Animasjonlandslaget skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med. Vi tilbyr ikke gratis videoanimasjon og bestillingen er bindende.

Opphavsretten / endringer / Overføringer
1. Opphavsretten til alle video(s) inkludert skisser / forslag blir opprettholdt av animasjonlandslaget inntil full betaling er mottatt, inkludert eventuelle merkostnder som purregebyr eller innkrevingskostnader .
2. Etter Animasjonlandslaget mottatt full betaling i henhold punkt 1 vil kunden overta rettighetene til å utnytte videoen.
3. Kunden har ingen rett til å beskjære, legge til tekst over eller på annen måte endre materialet uten skriftlig samtykke fra animasjonlandslaget som beholder rettighetene til originalene inntil full betaling er mottatt i henhold til punkt 1 og 2.
4. Kilde filer
Animasjonlandslaget leverer ikke kildefilene for videoprosjekt på det ferdige produktet, vi må beskytte noen av våre proprietære eiendeler og visse tekniske løsninger som fortsatt er våre forretningshemmeligheter . Noen av eiendelene som er brukt, inkludert men ikke begrenset til: lydeffekter, musikk, bakgrunns illustrasjoner, og alle andre illustrasjoner som også forblir i vår felles bibliotek. Hvis kunden har et absolutt behov for kildefilene kan det ved et tillegg kjøpes men krever eksterne avtaler knyttet rundt det. Kontakt din kundeansvarlig for mer informasjon.
5. Animasjonlandslaget beholder all opphavsrett, tilgangsrettigheter og eksklusivitet til det at video(s) sendes til kunden i løpet av utviklingsprosessen, med unntak av den endelige valgte videoversjon. Det samme gjelder for utgivere i andre medier som lydfiler og skisser. Unntak fra dette kan skje etter nærmere avtale.
6. Generelt kan Kunden ikke overføre kjøpt rettighetene til tredjeparter. Hvis kunden ønsker å avtale om å overføre sine rettigheter til en tredjepart eller en annen slik, gjelder disse bestemmelsene også til det overtak av tredjepart i spørsmålet.
7. Animasjonlandslaget har retten å bruke dere som referanse på nettsider, sociale medier og lignende.
8. Kunden godkjenner at animasjonlandslaget setter sin signatur i sluttproduktet. (Dette gjeller ikke hvis kunden og Animasjonlandslaget skriftelig avtalt en rammeavtale vedr. whitelable produksjon)

Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og Animasjonlandslaget skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. Animasjonlandslaget vil følge vedtak forliksrådet fatter.