Animasjonsvideo for bedrift

Hvordan lettere formidle budskap med en animasjonsvideo

By 14/01/2018 No Comments

Effektiv og målrettet formidling av informasjon er et av de viktigste verktøyene en bedrift har for å videreføre budskap innad i bedriften, eller framlegge bedriftens misjon og visjon utad. Vi har forandret måten vi responderer på – og absorberer informasjon, og innovative bedrifter forbedrer sine kommunikasjonsmetoder i tråd med markedstrendene. Animasjonsvideoer er kanskje den mest effektive løsningene til nå.  

Så, hva er de viktigste fordelene med bruken av animasjonsvideo?

Å bruke animasjonsvideo som kommunikasjonsverktøy har betraktelige fordeler i både markedsføring, undervisning, formidling av interne beskjeder og andre situasjoner hvor informasjon skal overføres. En av de mest tydelige fordelene baseres på at vi alle lærer på forskjellige måter;

 

En animasjonsvideo vekker alle sanser

Noen foretrekker auditive stimuli for å best mulig kunne gjenfortelle et budskap, de som liker å motta informasjon ved bruk av video og bilder, og de som opptar mest informasjon når de kan lese det. Med en animasjonsvideo blir alle, eller de fleste, læringsmetodene inkludert. Det betyr at uavhengig av hvem personen som først ser animasjonsvideoen er, så vil det være en stor sjanse for at de mottar informasjonen på en effektiv måte og husker den ved et senere tidspunkt. Alle våre sanser blir stimulert til en og samme tid.

 

Animasjonsvideoer er korte, men effektive

Istedenfor å bruke tid på lange foredrag og formulering av kompliserte tekstdokumenter, så kan du samle alt opp i en kort og godt fortalt animasjonsvideo som vekker oppmerksomheten og underholder mottakeren på en og samme tid. En standard animasjonsvideo er mellom 3 og 5 minutter lang.

Studier viser at vi blir mer oppmerksomme på informasjon gitt ved siden av et bilde eller en video. Det fester seg bedre og tar større del av vår oppmerksomhet. Vinn-vinn for en bringer av budskap og viktige beskjeder.

 

Det er mange som vil ha en del av oppmerksomhetskaken

Fjordårets statistikker viser at 2.5 exabyte med informasjon produseres daglig, som tilsvarer 530,000,000 millioner sanger hver eneste dag. I mengden av informasjon som daglig opptar vår oppmerksomhet er det viktig med et effektiv og gripende kommuniseringsverktøy for å skille seg ut. En animasjonsvideo tilbyr nettopp det – et livlig, omfattende og inkluderende verktøy som på en intelligent måte holder mottakerens oppmerksomhet ved å gradvis presentere et komplett tema på 3-5 minutter.

 

Animasjonsvideo som undervisningsverktøy

Undervisning er et tema under stadig diskusjon og kritikk. Likevel kan de fleste være enig i at visuell stimuli griper oppmerksomheten til mange barn og voksne. Tenk på de potensielle utfallene ved bruk av animasjonsvideo i tillegg til andre læremetoder i barneskolen? Eller voksenopplæring? For mange vil det forenkle en historie, et regnestykke eller geografiske forskjeller. For andre kan det gjøre forståelsen om menneskekroppen realistisk og gjenkjennelig. Uavhengig av mottakerens nivå av kunnskap så vil en kort og gjennomtenkt video sjelden føles som spesielt dårlig utnyttet tid.

Lett oppsummert er animasjonsvideoer populær og i stadig vekst på grunn av verktøyets effektive format. Mulighetene er endeløse og resultatet underholdende. Les mer om prosessen bak animasjonsvideoer her.